top of page

30 Days Program

Public·7 members
Mateo Moore
Mateo Moore

Walong Taong Gulang By Genoveva Edroza Matute PdfIsang malaking isyu ang kahirapan sa ating bansa. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Maraming mga bata ang nanlilimos sa daan. Ipinakita sa kuwento ang isa sa mga pinakasensitibong isyung kinahaharap ng Pilipinas. Malalim ang nais iparating nito. Sa paggamit ng isang walong taong gulang upang irepresenta ang naaapekutuhan ng karalitaan, makikita natin ang isa na namang katotohanang hindi natin maitatangging nangyayari sa ating lipunan. Sa murang edad ay nararanasan na ng iilang kabataan ang mamuhay sa kakulangan. Ang ilan, kung hindi palabuy-laboy sa daan, ay pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang. Bumababa ang tingin nila sa kanilang mga sarili dahil sa estado nila sa buhay. Kagaya ni Leoncio Santos na palaging mapag-isa, lumalayo sila sa karamihan. Imbis na maging pag-asa at kinabukasan ng bayan ang kabataan, sa murang edad pa lamang ay nawawalan na sila ng ideya ng magandang umaga.
walong taong gulang by genoveva edroza matute pdf


About

Welcome to the “30 Fays To Mindful Healthy Living“ group! T...

Members

 • Stephanie L Lopez
 • Aitor Bermejo San Jose
  Aitor Bermejo San Jose
 • Hassan Graves
  Hassan Graves
 • Leo Hall
  Leo Hall
 • David Hughes
  David Hughes
bottom of page